Γιατί να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία Extended DISC®;

Μπορείτε να επιλέξετε την πληροφόρηση που χρειάζεστε ανάμεσα από εκατοντάδες αξιολογήσεις συμπεριφοράς, δεξιοτήτων, νοητικού συλλογισμού, ερευνών και Open 360ο.

Όλα τα εργαλεία παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για να σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε τα δεδομένα, να λάβετε καλύτερες αποφάσεις προσλήψεων και ταυτόχρονα να βελτιώσετε την επιτυχία των εργαζομένων, των ομάδων και του οργανισμού σας.

 

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα καλύτερα εργαλεία για εσάς

 • Προσωπικές Αναλύσεις
 • Οδηγός Προσωπικής Μελέτης
 • Ανάλυση Δεξιοτήτων Ηγεσίας
 • Ανάλυση Δεξιοτήτων Management
 • Αξιολογήσεις Ικανότητας Πωλήσεων
 • Αξιολόγηση Αθλητικής Ικανότητας
 • Αξιολογήσεις Open 360ο
 • Αξιολογήσεις Νοητικού Συλλογισμού
 • Έρευνες

 

Προσωπική Ανάλυση Extended DISC®

 • Αναλύει τόσο την αυθόρμητη συμπεριφορά όσο και την συνειδητή συμπεριφορά ενός ατόμου στον εργασιακό χώρο
 • Περιγράφει το πώς αντιλαμβάνονται οι άλλοι την συμπεριφορά που εκδηλώνει το άτομο
 • Περιγράφει την συμπεριφορά που εκδηλώνεται λόγω άγχους, τις αιτίες που το προκαλούν και τους τρόπους απαλλαγής από αυτό
 • Παρέχει πληροφόρηση και οδηγίες για ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων management
 • Παρέχει προτάσεις για το πώς να εργαστείτε και να συνεργαστείτε αποτελεσματικά

 

Αξιολόγηση Ικανότητας Πωλήσεων FinxS®

 • Αναλύει τις κρίσιμες 18 βασικές δεξιότητες πωλήσεων
 • Περιγράφει τα δυνατά σημεία και τους τομείς ανάπτυξης
 • Αναλύει τις δεξιότητες πωλήσεων και τις νοοτροπίες των πωλητών καθώς και τον Δείκτη Δικαιολογιών – Sales Excuse Index® που έχει ο κάθε πωλητής
 • Παρέχει συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση των δεξιοτήτων πωλήσεων

 

Νοητικός Συλλογισμός FinxS®

 • Εξετάζει την συλλογιστική ικανότητα σε 9 διαφορετικούς τομείς
 • Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας σημείων αναφοράς και σύγκρισης αποτελεσμάτων με άλλους ανθρώπους εντός ή εκτός του οργανισμού
 • Κάθε αξιολόγηση νοητικού συλλογισμού μετρά την ταχύτητα και την ακρίβεια ενός ατόμου σε σχέση με την σκέψη και την λογική. Τα άτομα με υψηλή ικανότητα μπορούν γενικά να εκτελούν εργασίες με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις, να χρησιμοποιούν τις συλλογιστικές τους δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων και να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επιτυχία σε νέα ή πολύπλοκα ζητήματα.

 

Open 360ο

Το Open 360ο είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο ανάπτυξης ηγεσίας. Είναι ένα εργαλείο όπου συμμετέχουν πολλαπλοί αξιολογητές όπως προϊστάμενοι, ομόβαθμοι και υφιστάμενοι και παρέχουν ανατροφοδότηση στους αξιολογούμενους. Το Open 360ο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πολύ σαφή και πρακτικά στοιχεία και σχόλια στους συμμετέχοντες για την βελτίωση των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς τους. Τους δίνει πληροφόρηση για την εικόνα που έχουν οι άλλοι για αυτούς και τους βοηθά στον εντοπισμό πιθανών αδυναμιών και στο πώς να αξιοποιήσουν καλύτερα τα δυνατά σημεία τους.

 

Έρευνες

Το σύστημα Extended DISC® δίνει την δυνατότητα στους οργανισμούς να δημιουργούν τις δικές τους έρευνες βασισμένες στις δικές τους ανάγκες για πληροφόρηση. Οι δυνατότητες ανάλυσης των αποτελεσμάτων είναι πρακτικά ανεξάντλητες έτσι ώστε η πληροφόρηση να είναι ακριβής και εξατομικευμένη.

Κάποιες από τις πιο δημοφιλείς έρευνες είναι:

 • Έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων
 • Έρευνα δέσμευσης εργαζομένων
 • Έρευνα ικανοποίησης πελατών

 

Οι αξιολογήσεις επικυρώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε όλο τον κόσμο, για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εκγυρότητά τους. Η πιο πρόσφατη παγκόσμια μελέτη επικύρωσης είχε μέγεθος δείγματος 960.810 ατόμων και περιελάμβανε περισσότερες από 110 χώρες, 77 γλώσσες, διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, φύλα καθώς και τον Εθνικό Δείκτη Στρες.