Εφαρμογές

Μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τα προγράμματα βελτίωσης απόδοσης.

Είστε Σύμβουλος Επιχειρήσεων, στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Coach ή CEO;

Είστε ικανοποιημένος/η με…

 • τις πωλήσεις σας;
 • την έκταση και το βάθος των υπηρεσιών σας;
 • την ικανότητά σας να κερδίζετε νέους πελάτες;
 • την προστιθέμενη αξία που προσφέρετε στους πελάτες;
 • τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιείτε έως τώρα;
 • με την επιχειρηματική σας προοπτική;

Πώς το σύστημα Extended DISC® προσθέτει αξία στις υπηρεσίες σας;

Με την ανάπτυξη μιας καλύτερης αντίληψης για το πώς να βελτιωθεί η απόδοση και η αποτελεσματικότητα των ατόμων, των ομάδων και των εταιρειών. Μια σε βάθος κατανόηση της φυσικής τους συμπεριφοράς, του στυλ επικοινωνίας τους και του τρόπου εργασίας τους θα είναι για εσάς ένα ξεκάθαρα σοβαρό πλεονέκτημα.

Η Extended DISC® είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα προγραμμάτων βελτίωσης της απόδοσης για όλα τα θέματα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού.

Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς εφαρμογές της Extended DISC®:

 • Πρόσληψη και Επιλογή
 • Ανάπτυξη Ηγεσίας
 • Ανάπτυξη Οργανισμού/ Εταιρείας
 • Εκπαίδευση Πωλητών και Διοίκησης Πωλήσεων
 • Εκπαίδευση Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Ανάπτυξη Ομάδας
 • Coaching
 • Εκπαίδευση Επικοινωνίας