Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του συστήματος Extended DISC® του προσδίδουν ηγετική θέση ανάμεσα στα συστήματα Αξιολόγησης Συμπεριφοράς

Παρέχουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε … κι εμείς θα σας βοηθήσουμε να τις εφαρμόσετε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί !

Η Extended DISC® κατέχει την ηγετική θέση στην κατανόηση του πώς οι πληροφορίες σχετικά με τους ανθρώπους μπορούν να παράγουν επιχειρηματική αξία για τους πελάτες μας. Εξυπηρετούμε τον κάθε πελάτη εξατομικευμένα και με την προσέγγισή μας απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του.

Ανάμεσα σε πολλά άλλα οφέλη είναι …

 • Καλύτερες αποφάσεις προσλήψεων
 • Μείωση της Διαρροής του προσωπικού
 • Υψηλότερη Παραγωγικότητα
 • Καλύτερη αξιοποίηση των δυνατών σημείων των ατόμων
 • Βελτιωμένη και καλύτερη επικοινωνία
 • Καλύτερα αποτελέσματα πωλήσεων
 • Πιο αποτελεσματική ομαδική εργασία
 • Πιο αποτελεσματικός Οργανισμός/ Εταιρεία
 • Καλύτερες διοικητικές αποφάσεις
 • Καλύτερα επιχειρησιακά προγράμματα
 • Καλύτερα εταιρικά αποτελέσματα!

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

 • Το σύστημα Extended DISC® μετρά συναισθήματα
 • Ανιχνεύει περισσότερες συμπεριφορές από οποιοδήποτε άλλο εργαλείο
 • Το σύστημα Extended DISC® είναι δύσκολο να εξαπατηθεί
 • Οι αναλύσεις και τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνέπεια σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο εργαλείο.
 • Μετρά την συμπεριφορά σε ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ και σε ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ επίπεδο
 • Το σύστημα Extended DISC® όχι μόνο αξιολογεί αλλά και βοηθά τους ανθρώπους
 • Το σύστημα Extended DISC® παρέχει σημαντικά μεγαλύτερη πληροφόρηση από τους ανταγωνιστές του
 • Οι αναλύσεις Extended DISC® είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν
 • Είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες
 • Διαμάντι Extended DISC®
 • Σύστημα Αξιολόγησης Extended DISC®

Το σύστημα Extended DISC μετρά συναισθήματα

Το σύστημα Extended DISC® μετρά την ασυνείδητη συμπεριφορά των ανθρώπων και την συγκρίνει με τον συνειδητό, προσαρμοσμένο ανάλογα με τις καταστάσεις, τρόπο συμπεριφοράς. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει την μέτρηση των συναισθημάτων και έχει πολύ ισχυρό προβάδισμα σε σχέση με τις απλές αναλύσεις DISC. Στην συνέχεια μπορούμε να εξετάσουμε τα συναισθήματα που «επικοινωνούνται» από τον συμμετέχοντα την ώρα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, όπως τα επίπεδα στρες, αβεβαιότητα σχετικά με τον ρόλο του, ανασφάλεια, απογοήτευση, πίεση για αλλαγή κ.λ.π. Επιτρέπει επίσης να προσδιοριστεί η επιρροή του ισχύοντος περιβάλλοντος στην παρακίνηση του συμμετέχοντα σχετικά με συγκεκριμένες παραμέτρους. Αυτές είναι ζωτικής σημασίας πληροφορίες τόσο για τον συμμετέχοντα όσο και για τον οργανισμό.

Ανιχνεύει περισσότερες συμπεριφορές από οποιοδήποτε άλλο εργαλείο

Η Extended DISC® θεωρεί ότι ένας άνθρωπος έχει τρόπους αντίδρασης για όλες τις πιθανές συμπεριφορές, τους οποίους προτιμά λίγο περισσότερο από άλλους. Αναγνωρίζοντας 160 διαφορετικές συμπεριφορές, η Extended DISC® επιτρέπει στους ανθρώπους να είναι πιο ευέλικτοι προσαρμόζοντας την συμπεριφορά τους. Άλλα συστήματα DISC που θεωρούν ότι ένας άνθρωπος λειτουργεί με βάση είτε το συναίσθημα είτε την σκέψη, αναγνωρίζουν μόνο τέσσερεις συμπεριφορές. Ακόμα και το Myers-Briggs, ένα από τα πιο γνωστά συστήματα αξιολόγησης, αναγνωρίζει μόνο 16 διαφορετικές συμπεριφορές.

Το σύστημα Extended DISC® είναι δύσκολο να εξαπατηθεί

Η Extended DISC® είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξαπατηθεί. Τα ερωτηματολόγια DISC μπορούν (και συμβαίνει συχνά) να απαντηθούν από τους ενδιαφερομένους με τρόπο που θεωρούν πιθανό να επιθυμεί ο εργοδότης τους να απαντήσουν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε άλλα προγράμματα DISC, η έμφαση δίνεται στον συνειδητό, προσαρμοσμένο ανάλογα με τις καταστάσεις, τρόπο συμπεριφοράς και δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε πότε μια απλή έκθεση DISC είναι ανακριβής. Με το σύστημα Extended DISC® γνωρίζουμε πότε κάποιος έχει προσπαθήσει να εξαπατήσει το σύστημα. Η Προσωπική Ανάλυση θα είναι άκυρη ή τα προφίλ θα είναι «καθρέπτης» ή το Προφίλ ΙΙ θα εμφανίζεται στενό ή θα παρουσιάζεται μια υπερβολική μετατόπιση του Προφίλ.

Οι αναλύσεις και τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνέπεια σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο εργαλείο

Το Προφίλ ΙΙ απεικονίζει την φυσική αντίδραση ενός ατόμου σε ένα εξωτερικό ερέθισμα. Είναι η συμπεριφορά που χρειάζεται την λιγότερη ενέργεια και προσπάθεια, απαιτεί την ελάχιστη ποσότητα της συγκέντρωσης και είναι συνήθως η πιο ευχάριστη για το άτομο. Χρησιμοποιώντας το προφίλ ΙΙ είναι δυνατόν να οριστούν τα μοντέλα δράσης και σκέψης στην φυσική συμπεριφορά ενός ατόμου. Οποιεσδήποτε σημαντικές και μεγάλες αλλαγές σε αυτό, συνήθως υποδηλώνουν σημαντικά γεγονότα και αλλαγές στο άμεσο περιβάλλον του ατόμου. Αυτά αναγκάζουν το άτομο να αναζητήσει νέους τρόπους για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Μέτρα την συμπεριφορά σε ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ και σε ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ επίπεδο

Το Προφίλ I απεικονίζει πώς αισθάνεται το άτομο ότι θέλει/ χρειάζεται να προσαρμόσει την συμπεριφορά του ανάλογα με τις απαιτήσεις του παρόντος περιβάλλοντος. Το Προφίλ I δείχνει καθαρά την συνειδητή αντίληψη του ατόμου για τον εαυτό του και την συμπεριφορά του στην παρούσα κατάσταση (συνειδητή εικόνα του εαυτού).

Το Προφίλ ΙΙ απεικονίζει την φυσική αντίδραση ενός ατόμου σε ένα εξωτερικό ερέθισμα. Είναι η συμπεριφορά που χρειάζεται την λιγότερη ενέργεια και προσπάθεια, απαιτεί την ελάχιστη ποσότητα της συγκέντρωσης και είναι συνήθως η πιο ευχάριστη για το άτομο. Απεικονίζει τον φυσικό και αυθόρμητο τρόπο αντίδρασης που χρησιμοποιεί το άτομο και εκδηλώνεται συχνότερα στην συμπεριφορά του.

Το σύστημα Extended DISC® όχι μόνο αξιολογεί αλλά και βοηθά τους ανθρώπους

Με τη σύγκριση των δύο αυτών προφίλ μπορούμε να καταλάβουμε αν ένας άνθρωπος έχει προσπαθήσει να απαντήσει στις ερωτήσεις με τον τρόπο που πιστεύει ότι θέλει ο αξιολογητής να απαντηθούν, μπορούμε να καταλάβουμε αν υπάρχει ένα αίσθημα αβεβαιότητας ή έλλειψης σαφήνειας, αν ο άνθρωπος αυτός αισθάνεται ανασφαλής ή αν είναι απογοητευμένος. Μπορούμε να ερμηνεύσουμε ακόμα ένα αίσθημα αδυναμίας και αν ο άνθρωπος βρίσκεται υπό πίεση. Μπορούμε να καταλάβουμε κατά πόσον ένας άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να προσαρμοστεί, σε ποια έκταση έχει αυτήν την αίσθηση και αν η προσαρμογή είναι πιθανό μακροπρόθεσμα να προκαλέσει άγχος (stress).

Το σύστημα Extended DISC® παρέχει σημαντικά μεγαλύτερη πληροφόρηση από τους ανταγωνιστές του

Το μέγεθος και το πλήθος της πληροφόρησης είναι σημαντικά μεγαλύτερα από ό,τι των ανταγωνιστών. Πράγματι, η βάση δεδομένων δίνει την δυνατότητα να δημιουργηθούν 228.383.696 εντελώς διαφορετικές σελίδες κειμένων. Ο ανταγωνισμός μας, στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να δημιουργήσει περίπου 200 διαφορετικές σελίδες κειμένων. Το στυλ και η μορφή είναι συνοπτική και περιλαμβάνει γραφικές απεικονίσεις, εύκολες να κατανοηθούν. Οι χρήστες μπορούν να εκπαιδευτούν και μέσα σε λίγες ώρες να είναι ικανοί να κατανοήσουν ακόμα και τις πιο πολύπλοκες σε ερμηνεία αναλύσεις.

Οι αναλύσεις Extended DISC® είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν

Υπάρχουν διαθέσιμες ποικίλες επιλογές για την δημιουργία αναλύσεων: Τα ερωτηματολόγια μπορούν να συμπληρωθούν σε σύνδεση online από οπουδήποτε στον κόσμο και οι αναλύσεις θα δημιουργηθούν και θα αποσταλούν αυτόματα μέσα σε λίγα λεπτά. Οι αναλύσεις μπορούν επίσης να ανακτηθούν χειροκίνητα απευθείας από το σύστημα οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες

Το σύστημα Extended DISC® είναι διαθέσιμο σε 50 γλώσσες. Όλες οι γλώσσες είναι διαθέσιμες για όλους τους χρήστες σε όλον τον κόσμο.

Διαμάντι Extended DISC®

Μια εις βάθος κατανόηση των κύριων χαρακτηριστικών και συντελεστών της συμπεριφοράς είναι απαραίτητη για την χρήση των αξιολογήσεων Extended DISC®. Τότε ο χρήστης μπορεί πολύ εύκολα να εφαρμόσει αυτήν την γνώση σε πολλές εφαρμογές. Παραδείγματος χάριν, όταν κάποιος μάθει να διαβάζει χάρτες, τότε μπορεί στην συνέχεια να διαβάσει οποιονδήποτε χάρτη στον κόσμο και να βρεί τον δρόμο του. Το ίδιο ισχύει και με το Διαμάντι Extended DISC®.

Το Διαμάντι Extended DISC® βασίζεται στο Μοντέλο 4Q και στους τέσσερις συντελεστές συμπεριφοράς. Κάθε ένας από τους διαφορετικούς συνδυασμούς των τεσσάρων συντελεστών συμπεριφοράς έχει την θέση του στο Διαμάντι.

Το Διαμάντι Extended DISC® επιτρέπει στο σύστημα να εντοπίσει 160 διαφορετικές συμπεριφορές. Ο εντοπισμός τόσων πολλών διαφορετικών συμπεριφορών επιτρέπει ακριβείς και σε βάθος εκτιμήσεις σχετικά με συγκεκριμένες συμπεριφορές εργαζομένων. Τους τέσσερεις συντελεστές συμπεριφοράς χρησιμοποιούμε και στις καθημερινές, πρακτικές εφαρμογές.

Σύστημα Αξιολόγησης Extended DISC®

Το σύστημα Extended DISC® δεν είναι απλά ένα σύνολο εργαλείων συμπεριφοράς αλλά, πολύ περισσότερο, ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης. Πληροφορίες από τα διαφορετικά εργαλεία του συστήματος μπορούν να συνδυαστούν και να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις διαδικασίες για την πρόσληψη ατόμων και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα: ατομικό, ομαδικό και εταιρικό.