Γιατί Extended DISC®

Οι πελάτες μας πιστεύουν ότι πρέπει να έχουν τους καλύτερους, τους πιο παρακινημένους και παραγωγικούς υπαλλήλους για να είναι επιτυχημένοι. Απευθύνονται σε εμάς για τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να:

– Αναπτύσσουν τους υπαλλήλους τους για να γίνονται πιο παραγωγικοί
– Ενισχύουν τα κίνητρα και την δέσμευση των εργαζομένων τους
– Λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις πρόσληψης
– Εντοπίζουν και να διατηρούν τους εργαζομένους με δυνατότητες και ταλέντο
– Αυξάνουν τις πωλήσεις αναπτύσσοντας τους πωλητές τους
– Βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των πελατών
– Βελτιώνουν την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας
– Αναπτύσσουν τους μάνατζερ σε ηγέτες
– Βελτιώνουν τα συνολικά αποτελέσματα της εταιρείας
– Κάνουν τους ανθρώπους τους το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας

Εξυπηρετούμε τον κάθε πελάτη εξατομικευμένα και προσαρμόζουμε την προσέγγισή μας στις μοναδικές ανάγκες και προτιμήσεις του!
Η Extended DISC είναι μια διεθνής εταιρεία αξιολόγησης με δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες.

Το σύστημα Extended DISC® είναι μια πλατφόρμα online εργαλείων αξιολόγησης τα οποία παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπαλλήλων σας. Εξαλείψτε τα κόστη από λάθη καθώς και από την σπατάλη χρόνου και πολύτιμων εταιρικών πόρων – τα εργαλεία αξιολόγησης Extended DISC® σας παρέχουν την πληροφόρηση που χρειάζεστε.