Σύστημα Extended DISC®

Το σύστημα Extended DISC® είναι μια πλατφόρμα online εργαλείων αξιολόγησης τα οποία παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπαλλήλων σας. Εξαλείψτε τα κόστη από λάθη καθώς και από την σπατάλη χρόνου και πολύτιμων εταιρικών πόρων – τα εργαλεία αξιολόγησης Extended DISC® σας παρέχουν την πληροφόρηση που χρειάζεστε.

Οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν:

 • από online εφαρμογές
 • από εξειδικευμένες εφαρμογές ανάλογες με τις απαιτήσεις των συνεργατών εταιρειών (συνδυασμός από online εφαρμογές και έντυπα)

Οι πληροφορίες μπορούν να παρουσιαστούν σε:

 • επίπεδο εταιρείας
 • επίπεδο τμήματος
 • επίπεδο ομάδας
 • επίπεδο ατόμου

Σας βοηθάμε να χρησιμοποιήσετε την πληροφόρηση ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με τους συμβούλους μας στα εξής:

 • οργανωσιακή ανάπτυξη
 • ανάπτυξη ηγεσίας
 • ανάπτυξη ομάδας
 • εκπαίδευση πωλήσεων/ ομάδας/ διοίκησης
 • προσωπική ανάπτυξη
 • αξιολόγηση/ επιλογή προσωπικού/ εσωτερικές μετακινήσεις
 • και σε πολλές άλλες εφαρμογές