Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του συστήματος Extended DISC® του προσδίδουν ηγετική θέση ανάμεσα στα συστήματα Αξιολόγησης Συμπεριφοράς

Παρέχουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε … κι εμείς θα σας βοηθήσουμε να τις εφαρμόσετε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί !

Η Extended DISC® κατέχει την ηγετική θέση στην κατανόηση του πώς οι πληροφορίες σχετικά με τους ανθρώπους μπορούν να παράγουν επιχειρηματική αξία για τους πελάτες μας. Εξυπηρετούμε τον κάθε πελάτη εξατομικευμένα και με την προσέγγισή μας απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του.

Ανάμεσα σε πολλά άλλα οφέλη είναι …

 • Καλύτερες αποφάσεις προσλήψεων
 • Μείωση της Διαρροής του προσωπικού
 • Υψηλότερη Παραγωγικότητα
 • Καλύτερη αξιοποίηση των δυνατών σημείων των ατόμων
 • Βελτιωμένη και καλύτερη επικοινωνία
 • Καλύτερα αποτελέσματα πωλήσεων
 • Πιο αποτελεσματική ομαδική εργασία
 • Πιο αποτελεσματικός Οργανισμός/ Εταιρεία
 • Καλύτερες διοικητικές αποφάσεις
 • Καλύτερα επιχειρησιακά προγράμματα
 • Καλύτερα εταιρικά αποτελέσματα!

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

 • Το σύστημα Extended DISC® μετρά συναισθήματα
 • Ανιχνεύει περισσότερες συμπεριφορές από οποιοδήποτε άλλο εργαλείο
 • Το σύστημα Extended DISC® είναι δύσκολο να εξαπατηθεί
 • Οι αναλύσεις και τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνέπεια σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο εργαλείο.
 • Μετρά την συμπεριφορά σε ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ και σε ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ επίπεδο
 • Το σύστημα Extended DISC® όχι μόνο αξιολογεί αλλά και βοηθά τους ανθρώπους
 • Το σύστημα Extended DISC® παρέχει σημαντικά μεγαλύτερη πληροφόρηση από τους ανταγωνιστές του
 • Οι αναλύσεις Extended DISC® είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν
 • Είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες
 • Διαμάντι Extended DISC®
 • Σύστημα Αξιολόγησης Extended DISC®

Το σύστημα Extended DISC μετρά συναισθήματα

Το σύστημα Extended DISC® μετρά την αυθόρμητη συμπεριφορά των ανθρώπων και την συγκρίνει με τον συνειδητό, προσαρμοσμένο ανάλογα με τις καταστάσεις, τρόπο συμπεριφοράς. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει την μέτρηση των συναισθημάτων.

Μέτρα την συμπεριφορά σε αυθόρμητο και σε συνειδητό επίπεδο

Το Προφίλ I απεικονίζει πώς αισθάνεται το άτομο ότι χρειάζεται να προσαρμόσει την συμπεριφορά του ανάλογα με τις απαιτήσεις του υφισταμένου περιβάλλοντος. Το Προφίλ I δείχνει καθαρά την συνειδητή αντίληψη του ατόμου για τον εαυτό του και την συμπεριφορά του στην παρούσα κατάσταση (συνειδητή εικόνα του εαυτού).

Το Προφίλ ΙΙ απεικονίζει την φυσική αντίδραση ενός ατόμου σε ένα εξωτερικό ερέθισμα. Είναι η συμπεριφορά που χρειάζεται την λιγότερη ενέργεια και προσπάθεια, απαιτεί ελάχιστη συγκέντρωση και είναι συνήθως η πιο ευχάριστη για το άτομο. Απεικονίζει τον φυσικό και αυθόρμητο τρόπο αντίδρασης που εκδηλώνει το άτομο συχνότερα στην συμπεριφορά του.

Το σύστημα Extended DISC® παρέχει σημαντικά μεγάλη πληροφόρηση

Η βάση δεδομένων δίνει την δυνατότητα να δημιουργηθούν 228.383.696 εντελώς διαφορετικές σελίδες κειμένων. Οι αναλύσεις είναι συνοπτικές και περιλαμβάνουν γραφικές απεικονίσεις, εύκολες να κατανοηθούν. Οι χρήστες μπορούν να εκπαιδευτούν και μέσα σε λίγες ώρες να είναι ικανοί να κατανοήσουν ακόμα και τις πιο πολύπλοκες σε ερμηνεία αναλύσεις.

Το σύστημα Extended DISC® είναι διαθέσιμο σε πάνω από 70 γλώσσες. Όλες οι γλώσσες είναι διαθέσιμες για όλους τους χρήστες σε όλον τον κόσμο.

Σύστημα Αξιολόγησης Extended DISC®

Το σύστημα Extended DISC® δεν είναι απλά ένα σύνολο εργαλείων συμπεριφοράς αλλά ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης. Πληροφορίες από τα διαφορετικά εργαλεία του συστήματος μπορούν να συνδυαστούν και να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις διαδικασίες, από την πρόσληψη ατόμων έως την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα: ατομικό, ομαδικό και εταιρικό.